Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31

250.000đ / 1 cái

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31, sử dụng nguyên liệu chính là vỏ ốc bàn ủi. Để hoàn thành được một sản phẩm đèn ngủ vỏ ốc như vậy, người nghệ nhân sẽ mài khắc bỏ đi những phần bên ngoài của hoạ tiết chính, để cuối cùng phần hoạ tiết nằm nổi trên mặt lưng của vỏ ốc, để làm được làm điều này đòi hỏi kỹ thuật rât khéo của người thợ.

Đây là món quà rất đặc biệt nếu bạn hoặc người thân của bạn yêu biển, yêu chất liệu thiên nhiên.

Mã SP : ĐN31

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN31 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN29 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn ngủ vỏ ốc bàn ủi khắc ĐN29 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG