Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen

hết hàng

Ốc gai miệng hồng vân đen là ốc sống ở vùng biển cạn, chúng khoan những lỗ qua lớp vỏ của Hầu, nhóm chân bụng và động vật hai mảnh vỏ, chích một loại acid đặc biệt được tiết ra từ những tuyến trên chân kết hợp với sự cạp của lưỡi sừng.

Trong vòng đời của chúng, không qua giai đoạn ấu trùng sống trôi nổi, đa số phát triển thành ấu niên sống bám chặt vào nền đáy cứng. Người Phê-ni-xi và người Hy lạp cổ đại đã nhuộm những cái áo choàng nghi lễ màu tía của họ bằng cách sử dụng các chất tiết ra từ nhiều loài Murex.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen:

– Kích thước: 10cm – 12cm.
– Chủng loại: Muricoidea.
– Phân bố: W. Mexico to Peru.

Một số hình ảnh Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen:

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc gai miệng hồng vân đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG