Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_29

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_29

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_29

50.000đ / 1 đôi

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_29, sử dụng nguyên liệu vỏ trai ngọc đen cắt miếng mài hình tam giác rất tỉ mỉ, chúng được nghệ nhân khéo léo cắt thô – mài – dũa cho tròn để cho ra vật liệu nhẵn bóng hình thành nên đôi bông tai độc đáo này. Đây được xem là một lựa chọn rất mới tạo nên phong cách riêng thật ấn tượng cho bạn.

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_27

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_29

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_27

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_29

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_27

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_29

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_27

Bông Tai Trai đen Xà Cừ (Tam Giác) BTVO_29

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG