Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

90.000đ / 1 cái

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19, Ốc Biển sử dụng vật liệu từ vỏ bàu ngư xanh “màu từ tự nhiên” Ốc Biển cắt gọt tỉ mỉ từng miếng thành hình thanh nhỏ – đánh bóng, đan xen từng miếng vỏ bàu ngư là những hạt bi tròn từ vỏ trai tai nghé trắng liền kề nhau tạo điểm nhấn mạnh.

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

Dây chuyền vỏ bàu ngư xanh DC19

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG