Vỏ ốc tay ria nhỏ

Vỏ ốc tay ria nhỏ

Vỏ ốc tay ria nhỏ

30.000đ / 1 vỏ

Nhìn tổng quát vỏ có dạng hình trứng, tháp vỏ nhỏ, tầng thân lớn rộng. Số tầng xoắn ốc 10. Mép ngoài miệng vỏ phát triển dạng hình cánh và có 7 gai thô dạng mương phát triển về phía trước, sau đó là đặc điểm tiêu biểu của loài. Cá thể cái to dài hơn cá thể đực.

Vùng biển nhiệt đới từ bờ đông châu Phi đến Ấn Độ, Tây Thái Bình Dương và từ biển Nam Nhật Bản đến Bắc Ôxtrâylia. Ở vùng biển Việt Nam từ Bắc đến Nam đều thu được mẫu sống, phân bố từ tuyến hạ triều đến độ sâu 10 – 15 mét, đáy thích hợp là rạn san hô, đá sỏi. Vỏ đẹp, làm hàng mỹ nghệ có giá trị.

Thông tin chi tiết:

– Kích thước : 12cm.
– Chủng loại: Stromboidea.
– Sinh thái: sand inshore.
– Phân bố: Vung Tau,Khanh Hoa, Indo-Pacific.
– Mã SP : SN06

Một số hình ảnh vỏ ốc tay ria nhỏ:

Vỏ ốc tay ria nhỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tay ria nhỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tay ria nhỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tay ria nhỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tay ria nhỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tay ria nhỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tay ria nhỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tay ria nhỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG