Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

50.000 đ / 1 vỏ

Vỏ ốc gai đen (black murex shell) loại vỏ có những vân đen tự nhiên. Trên lưng vỏ ốc có những ụ gai dài, chúng có màu sắc nổi bật giữa 2 vạch màu đen & trắng.

– Kích thước : 8cm – 10cm.
– Mã SP : SN34

Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

Vỏ ốc gai đen (black murex shell)

ĐẶT HÀNG - CHAT online