Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08

150.000đ / 1 cái

Chiếc đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc độc đáo, được làm từ 1 vỏ ốc gáo vàng loại nhỏ, sau đó các nghệ nhân sử dụng máy khắc đường chìm theo họa tiết muốn mô tả, và công đoạn cuối họ dùng mực để đồ lại đường khắc để lộ lên bức họa.

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN08 – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online