Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_06

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_06

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_06

hết hàng

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_06, sử dụng nguyên liệu san hô đỏ cắt miếng tỉ mỉ (loại san hô đỏ ngàn năm quý hiếm) chúng được nghệ nhân cắt tròn mài nhẵn bóng.

Kích thước 8cm.

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_o6 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_o6 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_o6 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_o6 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_o6 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_o6 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_o6 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & trai trắng BTVO_o6 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG