Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG15

200,000đ / 1 cái

Chuông gió vỏ sò ốc CG15 phun màu hồng, với cách đan vỏ ốc độc đáo hình chữ S, mẫu chuông gió nhìn rất thanh thoát và sang trọng..

Kích thước : 70cm x 20cm.

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG15

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG15

 

ĐẶT HÀNG - CHAT online