Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG17

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG17

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG17

200,000đ / 1 cái

Chuông gió vỏ sò ốc CG17 phun màu cam, với cách đan vỏ ốc độc đáo hình chữ S, mẫu chuông gió nhìn rất thanh thoát và sang trọng..

Kích thước : 70cm x 20cm.

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG17 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG17 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG17 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG17 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG17 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG17 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG17 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG17 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG17 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG17 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG17 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG17 – hình chụp tại voocbien.com

ĐẶT HÀNG - CHAT online