Chuông gió vỏ sò ốc CG01

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

200,000đ / 1 cái

Chuông gió vỏ sò ốc CG01 hình xoắn chữ S, với chất liêu sử dụng vỏ sò điệp trắng, sò lông và vỏ ốc mỡ môi đen, một mẫ chuông gió tone trắng, kích thước : 70cm x 20cm.

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

Chuông gió vỏ sò ốc CG01

ĐẶT HÀNG - CHAT online