Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26

200.000đ / 1 cái

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26 sử dụng sò lông đan kết thành hình chữ S đôi, sẽ mang làn gió biển về nhà. Chuông gió vỏ sò ốc tone trắng nhuộm xanh biển.

– Kích thước: 90cm x 25cm

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26 - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26 – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26 - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26 – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26 - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26 – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26 - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc xoắn đôi CG26 – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online