Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG09

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG09

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG09

200,000đ / 1 cái

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG09 sử dụng sò lông đan kết thành hình trái tim đôi, sẽ mang làn gió biển về nhà. Chuông gió vỏ sò ốc tone trắng nhuộm xanh biển, hình trái tim 2 tầng.

– Kích thước: 50cm x 20cm.

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc trái tim đôi CG25 – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online