Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21

hết hàng

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21. Chiếc đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc độc đáo, được làm từ 1 vỏ ốc gáo vàng loại nhỏ, sau đó các nghệ nhân sử dụng máy khắc đường chìm theo họa tiết muốn mô tả, và công đoạn cuối họ dùng mực để đồ lại đường khắc để lộ lên bức họa.

Mã SP : ĐN21

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN21 - hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG