Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07

Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07

Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07

hết hàng

Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07 với nguyên liệu sử dụng ốc nhảy đỏ cắt phần đuôi mài đánh bóng và khoan lỗ, còn ốc đụn chúng được tỉ mỉ cắt mài tròn khoan lỗ, từ những vỏ ốc sần sùi được mài dũa tinh xảo, đây là sản phẩm đặc biệt dành cho những bạn yêu biển.

Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc nhảy đỏ & đụn bi tròn LDT07 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG