Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09

70.000đ / 1 cái

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09 sản phẩm handmade do VoOcBien thực hiện. Chúng được gắn rất tỉ mỉ từng loại vỏ ốc – vỏ sò, một sản phẩm độc đáo dành riêng cho những bạn nữ, hoặc bạn có thể dùng làm quà tặng bất ngờ độc đáo…

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG