Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07

70.000đ / 1 cái

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07 sản phẩm handmade do VoOcBien thực hiện. Chúng được gắn rất tỉ mỉ từng loại vỏ ốc – vỏ sò, một sản phẩm độc đáo dành riêng cho những bạn nữ, hoặc bạn có thể dùng làm quà tặng bất ngờ độc đáo…

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT07 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG