Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

hết hàng

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell) vỏ dạng tháp xoắn ốc cao.Mương trước miệng vỏ kéo dài chiếm hai phần năm chiều cao vỏ, có dạng hình ngòi bút. Số tầng xoắn ốc là 15 đến 16 tầng, trên các tầng xoắn ốc phần trên của tháp vỏ có các gờ dọc và gờ xoắn ốc cắt nhau dạng mặt vải thô; các tầng còn lại mặt trơn bóng. Mép ngoài miệng vỏ có sáu gai không nhọn, gai trên cùng uốn cong hình móc câu và dính liền với mặt vỏ, hình thành bờ ngoài mương sau miệng vỏ.

Vùng biển Việt Nam, Philippin, Malaixia, Inđônêxia. Là loài khá phổ biến ở biển nông miền Trung Việt Nam.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell):

– Kích thước: 15 – 17cm.
– Tên quốc tế: Shinbone Shell.
– Chủng loại: Stromboidea.
– Phân bố: Vùng biển Việt Nam, Philippin, Malaixia, Inđônêxia. Là loài khá phổ biến ở biển nông miền Trung Việt Nam.

Một số hình ảnh Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell):

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

Vỏ ốc ngòi viết dài (Shinbone Shell)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG