Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19

hết hàng

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19, sử dụng vỏ ốc gáo vàng được nghệ nhân mài hết lớp vỏ bên ngoài đến lớp óng vàng bên trong, người nghệ nhân tỉ mỉ ép cong miếng vỏ ốc để cho ra một sản phẩm mỹ nghệ độc đáo với khung cảnh ông lão ngồi trên ghe câu cá, một hình ảnh đậm chất quê hương Việt Nam.

Mã SP : QLN_19

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ghe ông câu vỏ sò ốc QLN_19 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

ĐẶT HÀNG - CHAT online