Cặp chim vỏ sò dương QLN20

Cặp chim vỏ sò dương QLN20

Cặp chim vỏ sò dương QLN20

150.000đ / 1 cái

Cặp chim vỏ sò dương QLN20, sử dụng vỏ sò dương người nghệ nhân chọn lọc những vỏ theo kích thước khác nhau, để tạo hình nên 2 chú chim. Còn phần đế sử dụng 1 vỏ trai tai nghé, người nghệ nhân đính một vài vỏ ốc nhỏ tạo ra chiếc tổ trông tất chân thật và dễ thương.

Đây là sản phẩm mỹ nghệ ốc biển thích hợp dùng làm quà tặng cho người thân và bạn bè.

Mã SP : QLN20

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cặp chim vỏ sò dương QLN_20 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

ĐẶT HÀNG - CHAT online