Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15

70.000đ / 1 con

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 được làm từ những loại vỏ trai vàng mài & vỏ ốc, chúng được nghệ nhân cắt gọt tỉ mỉ cho từng bộ phận của chú ốc sên và lắp ráp lại với nhau rất tinh tế.

Sản phẩm rất thích hợp làm quà tặng hoặc trang trí trên bàn với chất liệu độc đáo từ vỏ ốc biển.

Kích thước : 10cm.
Sản phẩm do Vỏ Ốc Biển thực hiện.

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Ốc sên làm từ vỏ sò ốc QLN_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG