Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18

hết hàng

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18, sử dụng vỏ trai cóc được nghệ nhân mài hết lớp vỏ bên ngoài đến lớp xà cừ óng vàng bên trong, để cho ra một sản phẩm mỹ nghệ độc đáo với khung cảnh đôi cá chép bơi bên cụm hoa sen.

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Cá chép đôi làm từ vỏ sò ốc QLN_18 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG