Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14

35.000đ / 1 con

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14, được nghệ nhân tỉ mỉ sử dụng vỏ sò ốc đính lại với nhau như hình tượng chú cáo. Đây là một món quà lạ mắt độc đáo với chất liệu vỏ sò ốc từ thiên nhiên.

Kích thước: 10cm.

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14 - hình chụp tại VoOcBien

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14 – hình chụp tại VoOcBien

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14 - hình chụp tại VoOcBien

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14 – hình chụp tại VoOcBien

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14 - hình chụp tại VoOcBien

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14 – hình chụp tại VoOcBien

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14 - hình chụp tại VoOcBien

Chú cáo làm từ vỏ sò ốc QLN_14 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG