Dây chuyền mặt trai cắt DC03

Dây chuyền mặt trai cắt DC03

Dây chuyền mặt trai cắt DC03

hết hàng

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03, sử dụng những nguyên liệu rất thiên nhiên, hoàn toàn bằng vỏ ốc. Phần dây đeo đan xen bằng những loại ốc gạo và sen rất nhỏ, phần mặt dây sử dụng một vỏ trai cắt theo hình dáng: cá ngựa, trái tim, con cá … điều này xem như rất khó, khi người thợ tỉ mỉ, cẩn thận cắt lấy mảnh giữa của chiếc vỏ trai, và cắt theo hình.

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

Dây chuyền đeo cổ mặt trai cắt DC03

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG