Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells)

Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells)

Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells)

20.000 đ / 1 vỏ

Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells) với lớp vỏ xoắn, có màu trắng, miệng mở rộng và kéo dài. Ở phần chóp của vỏ ốc có một số đường sọc nâu.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells):

– Kích thước: 5 cm.
– Tên quốc tế: White Spindle Shells:
– Mã SP: SN102

Một số hình ảnh Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells):

Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells)

Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells)

Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells)

Vỏ ốc con quay trắng (White Spindle Shells)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG