Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

35.000đ / 1 con

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48, người nghệ nhân sử dụng một vỏ ốc “vỗ xanh” làm phần chính cho bộ phận thân của chú ốc sên, bộ phận đầu dùng 1 chiếc vỏ ốc nga , râu dùng 2 chiếc vỏ ốc ruốc rất đơn giản.

Mã SP : QLN_48

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

Ốc sên vỏ ốc vỗ xanh QLN_48

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG