Móc khoá vỏ sò ốc – sao biển MK_04

Móc khoá vỏ sò ốc – sao biển MK_04

Móc khoá vỏ sò ốc – sao biển MK_04

35,000đ / 1 cái

Móc khoá vỏ sò ốc – nhựa MK_04, sử dụng nguyên liệu nhựa đổ khuôn theo hình chú sao biển, bên trong được đặt nhiều loại vỏ sò ốc – sao biển nhỏ rất dễ thương.

Một quà tặng rất đặc biệt, sản phẩm thích hợp với những bạn yêu biển.

Móc khoá vỏ sò ốc - nhựa MK_04 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Móc khoá vỏ sò ốc – nhựa MK_04 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Móc khoá vỏ sò ốc - nhựa MK_04 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Móc khoá vỏ sò ốc – nhựa MK_04 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Móc khoá vỏ sò ốc - nhựa MK_04 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Móc khoá vỏ sò ốc – nhựa MK_04 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Móc khoá vỏ sò ốc - nhựa MK_04 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Móc khoá vỏ sò ốc – nhựa MK_04 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Móc khoá vỏ sò ốc - nhựa MK_04 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Móc khoá vỏ sò ốc – nhựa MK_04 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

ĐẶT HÀNG - CHAT online