Kèn Tù Và – Pháp Loa Ốc Biển Tù Và Bông (dây đeo)

Kèn Tù Và – Pháp Loa Ốc Biển Tù Và Bông (dây đeo)

Kèn Tù Và – Pháp Loa Ốc Biển Tù Và Bông (dây đeo)

700.000 đ (20cm), 1.200.000 đ (25cm), 1.500.000 đ (30cm), 1.700.000 đ (32 cm)

/ chiếc kèn tù và – pháp loa được nghệ nhân Ốc Biển chế tác từ một vỏ ốc mang tên “tù và bông hoặc hoàng hậu” tự nhiên, sau khi được xử lý từ một vỏ ốc đã trở thành chiếc tù và có âm thanh vang lớn được xem là loại vỏ ốc cho âm thanh tốt nhất.

+ Kích thước : 20cm – 30cm.

* Chiếc tù và – pháp loa là một loại nhạc cụ, nên người dùng sẽ cần một vài kỹ thuật đơn giản kết hợp môi và hơi thổi để chinh phục chiếc tù và có tiếng thật vang và lớn.
_ Hướng dẫn cách thổi tù và : https://youtu.be/rPo7sUGUcM0

> Sản phẩm độc quyền duy nhất do nghệ nhân Ốc Biển chế tác, Tăng cộng đồng của bạn ở đây: https://themarketingheaven.com/buy-discord-members/.

Kèn Tù Và – Pháp Loa Ốc Biển Tù Và Bông (dây đeo)

Kèn Tù Và – Pháp Loa Ốc Biển Tù Và Bông (dây đeo)

Kèn Tù Và – Pháp Loa Ốc Biển Tù Và Bông (dây đeo)

Kèn Tù Và – Pháp Loa Ốc Biển Tù Và Bông (dây đeo)

CHAT TƯ VẤN online