Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

hết hàng

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis) phân bộ tại vùng biển Caribe, một vùng biển nhiệt đới ở Tây bán cầu thuộc Đại tây dương.

Thuộc lớp : GASTROPODA CAENOGASTROPODA.
Thuộc nhóm gia đình : CASSIDAE CASSINAE.
Kích thước : 100mm – 410mm.

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis) có lớp da trên lưng màu vàng nhạt, những ụ gai nhỏ. Đặc biệt phần miệng vỏ phần răng có màu đen huyền bóng rất đẹp. Đây là loại hiếm gặp có giá trị sưu tập.

Giá bán : HẾT HÀNG.

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

Vỏ ốc kim khôi nữ hoàng (Cassis madagascariensis)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG