Vỏ trai tai nghé

Vỏ trai tai nghé

Vỏ trai tai nghé

50.000đ /1 miếng (12cm), 100.000đ / 1 miếng (15 - 17cm), 250.000đ /1 miếng (25-27cm)

Vỏ trai tai nghé, với lớp miệng lượn sóng, những lớp sừng nhỏ trê lưng, chúng mang màu trắng bóng nên được ưa chuộng trong việc trang trí, và làm sản phẩm thủ công.

Thông tin chi tiết Vỏ trai tai nghé:

– Kích thước: 10cm – 35cm.
– Mã SP : SN48 (25-27cm), SN113 (15-17cm), SN114 (12cm)

Một số hình ảnh Vỏ trai tai nghé:

Vỏ trai tai nghé

Vỏ trai tai nghé

Vỏ trai tai nghé

Vỏ trai tai nghé

Vỏ trai tai nghé

Vỏ trai tai nghé

Vỏ trai tai nghé

Vỏ trai tai nghé

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG