Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

35.000đ / 1 cái

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27, Ốc Biển kết hợp dây trắng cùng với vật liệu chính là chiếc vỏ ốc nga viền vàng, đặc biệt chỉ một vỏ trông nổi bật hơn. Với sản phẩm lắc tay này Ốc Biển sử dụng mặt trang trí chính là phần miệng của vỏ ốc nga. Một sản phẩm đơn giản nhẹ nhàng.

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_27

ĐẶT HÀNG - CHAT online