Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

600.000đ / 1 bộ (4 chai)

“LOVE” THÔNG ĐIỆP TỪ BIỂN
Ốc Biển sử dụng 2 loại nguyên liệu “dây bố” & “vỏ sò nhí” làm điểm nhấn chính, để tạo ra một sản phẩm mang thông điệp độc đáo.
Sản phẩm trang trí thích hợp trong những không gian mong muốn gần gũi với thiên nhiên hơn, có thể đặt trên kệ – phòng hay trang trí trong các sự kiện theo chủ đề biển …

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

Lọ thủy tinh vải bố đính vỏ ốc LOTK_27

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG