TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02

hết hàng

Túi xách đính vỏ trai mài xà cừ GX_02, sử dụng vỏ trai được mài hết lớp sần sùi rong bám bên ngoài để chọn lấy lớp xà cừ óng lấp lánh bên trong, cắt theo từng miếng và đính lên túi xách. Còn phần quai túi xách cũng được xử lý tỉ mỉ lấy lớp xà cừ của trai ngọc sáp đen để cho ra chiếc quai óng ánh cứng cáp.

Một sản phẩm độc đáo dành cho những bạn yêu biển hay mong muốn tìm một túi xách độc đáo mới lạ.

Màu sắc : nâu.

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

TÚI XÁCH ĐÍNH VỎ TRAI MÀI XÀ CỪ GX_02 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG