Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Nếu bạn thích những chiếc chuông gió bằng vỏ sò, vỏ ốc, thì đây là một mẫu bạn có thể tham khảo làm theo, nhưng hôm nay VoOcBien giới thiệu với các bạn 1 mẫu chuông gió vỏ sò ốc rất nổi bật. Thay vì sử dụng những vỏ sò dương trắng bình thường, bạn cần xịt lên chúng những màu sắc như hình hướng dẫn là bạn đã có một chiếc chuông gió nổi bật.

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

Chuông gió nổi bật với một chút sơn

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG