Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Bạn sẽ có ngay một chiếc đồng hồ độc đáo, thay vì sử dụng những con số như bình thường, bạn thay chúng bằng những vỏ sò trắng, lựa chọn một mặt gỗ nền đen để tôn lên nét nổi bật của vỏ sò.

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

Cách làm một chiếc đồng hồ vỏ sò đơn giản

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG