Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells)

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells)

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells)

hết hàng

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells), được biết đến như là một giống ốc xoắn, chúng là loài ốc biển rất lớn , một động vật thân mềm sống ở biển.

Một loài ốc hiếm do sự xuất hiện phức tạp của chúng , loại ốc sọ dừa mũ vua này có nguồn gốc từ vùng biển Thái Bình Dương ôn đới.
Tên khoa học : Voluta imperialis. Lớp vỏ của chúng là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp và là một phần trong lịch sử biến đổi ngoạn mục của tự nhiên.

– Kích thước: 15cm.

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sọ dừa mũ vua (Imperial Volute Shells) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online