Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

hết hàng

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa) hay ốc trúc, vỏ dày nặng, với những vân sọc cam vàng xung quanh thân, phần miệng ốc màu trắng.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa):

– Kích thước: 4cm – 5cm

Một số hình ảnh Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa):

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

Vỏ ốc olive đỏ lớn (Big Red Oliva Gibbosa)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG