Vỏ ốc sứ trắng – trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng – trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng – trứng gà (Great Egg Shell)

40.000đ /1 vỏ

Ốc sứ trắng trứng gà vỏ có màu trắng, ẩn hồng. Giữa lưng mang một gờ cao, có nhiều đường nhỏ mịn, chạy thẳng góc với gờ này và kéo dài từ đầu đến đỉnh vỏ. Hai đỉnh vỏ có hai mút tròn màu trắng, nằm lọt trong mương tròn. Hai đỉnh vỏ màu hồng lúc ốc còn sống. Mặt bụng tương đối phẳng, chỉ có răng bờ bụng nhỏ, khoảng 20 chiếc, thưa và thô.

Sống trên san hô mềm (Alcyonaria, vùng dưới triều. Thường sống từng cặp (đực, cái) trên cùng một mặt san hô.Chúng phân bố: Từ Mađagasca đến đảo Fiji. Ở Việt Nam: Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn), Khánh Hòa (vịnh Văn Phong, Hòn Nội, Hòn Tầm, Hòn Rùa, Bãi Tiên), Vũng Tàu ( Côn đảo).

Thông tin chi tiết Vỏ ốc sứ trắng (Great Egg Shell):

– Kích thước: 5cm – 9cm.
– Tên quốc tế: Great Egg Shell.
– Chủng loại: Cypraeoidea.
– Phân bố: Vũng Tau,Khanh Hoa, Ninh Thuan, Quang Ngai, Indo-Pacific.
– Mã SP: SN88

Một số hình ảnh Vỏ ốc sứ trắng (Great Egg Shell):

Vỏ ốc sứ trắng - trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng – trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng - trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng – trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng - trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng – trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng - trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng – trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng - trứng gà (Great Egg Shell)

Vỏ ốc sứ trắng – trứng gà (Great Egg Shell)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG