Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

35.000đ / 1 cái

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31, Ốc Biển kết hợp dây xanh biển cùng với vật liệu chính là chiếc vỏ ốc nga viền vàng, đặc biệt chỉ một vỏ trông nổi bật hơn. Với sản phẩm lắc tay này Ốc Biển sử dụng mặt trang trí chính là phần miệng của vỏ ốc nga. Một sản phẩm đơn giản nhẹ nhàng.

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

Lắc tay vỏ ốc nga LDT_31

ĐẶT HÀNG - CHAT online