Vỏ điệp bơi trắng viền vàng (Japanese Moon Scallop)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG