Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc)

60.000đ / 1 cái

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc), với chất liệu dây bạc si, được gắn thêm những loại vỏ sò ốc, đây là sản phẩm rất nổi bật cho những bạn gái thích tìm sự đặc biệt, và yêu biển.

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT02 (dây bạc)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG