Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10

30.000đ / 1 cái

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 sản phẩm handmade do VoOcBien thực hiện. Chúng được gắn rất tỉ mỉ từng loại vỏ ốc – vỏ sò, một sản phẩm độc đáo dành riêng cho những bạn nữ, hoặc bạn có thể dùng làm quà tặng bất ngờ độc đáo…

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 - hình chụp tại VoOcBien

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 – hình chụp tại VoOcBien

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 - hình chụp tại VoOcBien

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 – hình chụp tại VoOcBien

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 - hình chụp tại VoOcBien

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 – hình chụp tại VoOcBien

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 - hình chụp tại VoOcBien

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 – hình chụp tại VoOcBien

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 - hình chụp tại VoOcBien

Kẹp cài tóc vỏ sò vỏ ốc KCT10 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN online