Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19 – tiểu cảnh biển, một làn gió mới mát mẻ cho một mùa hè nóng bức, mẫu tiểu cảnh rất thích hợp trang trí trên kệ hoặc bàn làm việc.
Loại lọ thủy tinh treo hoặc để bàn. Kích thước : cao 15cm – đường kính 14cm.

– Hết hàng.

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

Tiểu cảnh cây không khí T19

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG