Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

35.000đ / 100gram

Kích thước : 2-3 cm chiều dài nhất.

Vỏ nghêu trắng đã được xử lý sạch khô, chúng được làm qua những bước xử lý đặc biệt để có thể sử dụng trong trang trí hoặc các sản phẩm mỹ nghệ. Vỏ nghêu trắng có màu trắng bóng bắt mắt đặc biệt chúng có một vệt đen cạnh thân vỏ thuận tiện trong việc tạo hoa văn trong các sản phẩm mỹ nghệ.

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

Vỏ nghêu trắng

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG