Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

450.000Đ / 1 cái

_ Mix vỏ sò ốc các loại trên vỏ trai tai bồ
/ một khay đựng ốc trang trí và là một góc sưu tầm ốc
Qùa tặng đến từ BIỂN

Kích thước 23cm.
Mã SP : SN116

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

Khay đựng vỏ sò ốc – Trai tai bồ

ĐẶT HÀNG - CHAT online