Chuông gió vỏ sò ốc CG04

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

120,000đ / 1 cái

Chuông gió vỏ sò ốc CG04, hình trái tim 1 tầng, tone trắng.

Kích thước : 30cm x 20cm.

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

Chuông gió vỏ sò ốc CG04

ĐẶT HÀNG - CHAT online