Lắc tay vỏ trai nâu LDT54

Lắc tay vỏ trai nâu LDT54

Lắc tay vỏ trai nâu LDT54

35.000đ / 1 cái

Lắc tay vỏ trai nâu LDT54 với vật liệu từ vỏ trai nâu cắt từng hạt nhỏ được xâu chuỗi lại kèm theo những hạt tròn trắng từ những vỏ trai tai bồ tự nhiên, tạo thành chiếc vòng tay độc đáo từ vật liệu tự nhiên.

Mã SP : LDT54

Lắc tay vỏ trai nâu LDT54

Lắc tay vỏ trai nâu LDT54

Lắc tay vỏ trai nâu LDT54

Lắc tay vỏ trai nâu LDT54

Lắc tay vỏ trai nâu LDT54

ĐẶT HÀNG - CHAT online