Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

170.000đ / 1 cái

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03, một sản phẩm mỹ nghệ sử dụng một chiếc vỏ trai trắng lớn – trên mặt trong xà cừ của vỏ người nghệ nhân tỉ mỉ dùng những hoạ tiết cắt sẵn đính nổi lên theo bố cục đã dựng sẵn để tạo thành một tác phẩm tranh nghệ thuât đầy sinh động.

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

Tranh ghép trên vỏ trai TTP_03

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG