Sao biển gai lớn màu tím violet

Sao biển gai lớn màu tím violet

Sao biển gai lớn màu tím violet

100.000đ / 1 con

Sao biển gai lớn màu tím violet là sao biển tự nhiên sống ở biển chúng là sao biển đỏ gai (Red Starfish) được VoOcBien nhuộm màu tím dành cho những bạn làm trang trí. Sao biển gai là loại sao biển có lớp màu da tự nhiên đỏ và có những ụ gai nổi bật. Chúng đã được xử lý khô sạch đây là sản phẩm tuyệt vời dành cho những bạn thích trang trí theo phong cách biển.

Sao biển đỏ (danh pháp khoa học: Callopatiria granifera) là một loài sao biển trong họ Asterinidae. Loài này có kích thước trung bình, có màu từ cam đến đỏ và có chiều dài bề ngang 25 cm. Bề mặt trông giống mái nhà lợp ngói. Loài này phân bố từ Namibia đến Durban trên bờ biển Nam Phi, bán thủy triều đến 82m. Loài này ăn detritus.

Kích thước : 15cm.

Sao biển gai lớn màu tím violet - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

Sao biển gai lớn màu tím violet – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG