Sao biển nhí màu hồng (Pink Mini Starfish)

Sao biển nhí màu hồng (Pink Mini Starfish)

Sao biển nhí màu hồng (Pink Mini Starfish)

7.000đ / 1 con (6cm), 12.000đ / 1 con (9cm), 22.000đ / 1 con (11cm)

Sao biển được tạo bởi một thân ở giữa, quanh đó lòi ra năm cánh tay cứng đều (hay là một bội số năm). Sao biển không có đầu, và việc di chuyển thực bằng cách dùng hai hàng chân ống trên mỗi cánh tay.

Những động vật bò trườn này sống ở vùng nước nông và là sinh vật đáy, tức sống trên nền đáy biển. Miệng của chúng nằm phía dưới và ở trung tâm.

Thông tin chi tiết Sao biển nhỏ (Starfish):

– Kích thước: 5cm – 16cm.
– Tên quốc tế: Starfish.
– Phân bố: Vũng Tàu, Nha Trang, Khánh Hòa …

Một số hình ảnh Sao biển nhỏ (Starfish):

Sao biển nhỏ màu hồng (Pink Mini Starfish) - hình chụp tại VoOcBien

Sao biển nhỏ màu hồng (Pink Mini Starfish) – hình chụp tại VoOcBien

Sao biển nhỏ màu hồng (Pink Mini Starfish) - hình chụp tại VoOcBien

Sao biển nhỏ màu hồng (Pink Mini Starfish) – hình chụp tại VoOcBien

Sao biển nhỏ màu hồng (Pink Mini Starfish) - hình chụp tại VoOcBien

Sao biển nhỏ màu hồng (Pink Mini Starfish) – hình chụp tại VoOcBien

Sao biển nhỏ màu hồng (Pink Mini Starfish) - hình chụp tại VoOcBien

Sao biển nhỏ màu hồng (Pink Mini Starfish) – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG